دانستن این كه مدل بعدی آیفون چه شكلی خواهد بود با این كه تلفن هایی كه تا چند سال دیگر به بازار عرضه می شوند، چگونه خواهند بود، متفاوت است؛ شاید شما هم تاكنون به تلفن های همراه آینده فكر كرده باشید؟ این گزارش به بررسی برخی از مدل های مفهومی می پردازد كه شاید جزء برترین ها نباشند اما در زمره جذاب ترین نمونه هایی قرار دارند كه تاكنون طراحی شده اند.